După ce bobocii(şi nu numai) întrebau cu ardoare când vor primi detaliile despre burse, iată că a venit momentul răspunsurilor!
Toţi studenţii integralişti care doresc să beneficieze de oricare dintre bursele disponibile trebuie să depună o cerere-tip, care se obţine de la secretariat, până pe data de 8 noiembrie, ora 12:00.
Pentru bursele sociale, dosarul trebuie să cuprindă următoarele:
– cerere-tip,vizată de secretariatul facultăţii
– copie B.I./C.I.
– copii ale certificatului de naştere şi buletinelor/cărţilor de identitate ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor(dacă este cazul)
– adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
– declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii
– copie după certificatul de deces în cazul în care un student este orfan de un părinte
– documente justificative privind venitul părinţilor sau al altor persoane care intră în calculul venitului mediu pe membru de familie, inclusiv veniturile proprii(adeverinţe de salariu, cupoane de pensie pe lunile iulie, august, septembrie sau adeverinţă de la Administraţia financiară privind realizarea altor venituri – profesii liberale, dividente, venituri agricole, etc)
– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are alte venituri decât cele declarate. (anexa 2)
Notă : Salariul minim brut pentru anul 2013 este de 800 lei.
 
Mult succes!
 

Related Articles