În perioada 13-20 ianuarie, studenţii au posibilitatea de a evalua cursurile la care au fost înscrişi în semestrul I al anului universitar 2013-2014.
Într-o primă fază va fi evaluată doar activitatea pentru cursurile obligatorii, din toţi anii încadraţi la ciclul de licenţă, indiferent de specializare, de la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF). Evaluarea se va face online, prin completarea unui chestionar pentru fiecare curs. Fiecare student poate completa un singur chestionar şi doar pentru cursurile pe care le-a urmat în acest semestru.
Autentificarea în aplicaţie se face folosind un token anonim, de unică folosinţă, primit de la reprezentantul grupei. Toţi şefii de grupă sunt rugaţi să ia parolele token pentru toate grupa de la membrul ASMI Roxana Sîrghie, începând de luni, 13 ianuarie.
Ultima zi de completare a chestionarelor este 20 ianuarie.
  Evalueaza cursurile!

Related Articles