INSOFT se numără printre principalii integratori de sisteme informatice complete din România, oferind soluţii IT avansate, în plan național şi internaţional, în domeniile: guvernamental, educaţional, sănătate şi pentru mediul de afaceri. O componentă esențială a strategiei de afaceri vizează dezvoltarea de conținut educațional interactiv atât pentru adulți cât și pentru elevi și studenți.
Compania susține tinerii talentați –studenți și masteranzi, cărora li se oferă șansa de a participa la stagii de pregătire și perfecționare în cadrul programului “INSOFT INternship”. Programul oferă tinerilor posibilitatea de a efectua un stagiu de pregătire centrat pe aplicarea și aprofundarea cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studiu și, în același timp, pe dezvoltarea abilităților personale și profesionale. Programul “INSOFT INternship” are ca obiectiv familiarizarea studenților și masteranzilor cu cele mai moderne soluții IT, aplicate practic. Astfel, stagiarii sunt integrați în cadrul echipelor deja existente și au oportunitatea de a intra în contact cu mediul de lucru de zi cu zi, pentru a câștiga experiența rolurilor într-un proiect real.
Mai multe informații sunt disponibile la: http://www.insoft-dc.ro/.