Cine suntem?

Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI) a fost fondată în anul 2009 din dorința de a reprezenta interesele și aspirațiile studenților și de a fi un intermediar între aceștia și cadrele didactice. În prezent, asociația noastră are 70 de membri activi, studenți la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București.

Ce ne propunem?

ASMI dorește să creeze un mediu propice dezvoltării multilaterale a tinerilor, în afara cursurilor și a activit
ăților academice. Unul dintre obiectivele majore este de a încuraja socializarea și interacțiunea studenților cu preocupări și pasiuni comune. Ne dorim să oferim o pregătire complementară viitorilor absolvenți, să le stimulăm gândirea multilaterală și să îi ajutăm să își îmbunătățească abilitățile de comunicare, calități neprețuite în cariera viitoare.

Ce facem?

Misiunea ASMI vizează în principal dezvoltarea pe plan profesional, socio-cultural și personal a tinerilor. În acest sens, oferim studenților șansa de a lua contact cu experți din domeniile studiate în facultate, organizăm întâlniri, dezbateri, traininguri și realizăm proiecte cu impact asupra pregătirii resurselor umane pentru piața muncii.

Ce promovam?

ASMI susține conceptul de voluntariat, încurajează implicarea tinerilor în organizații studențești și vizează un dublu impact: pe de-o parte, dezvoltarea unor abilități esențiale în viitoarea carieră, pe de altă parte, relaționarea cu tineri de aceeași vârstă și cu preocupări comune, cu scopul demarării de proiecte socio-culturale pentru studenți. Promovăm spiritul de lucru în echipă, solidaritatea, responsabilizarea tinerilor și dorința de a progresa.