Scop: Oferă contur financiar fiecărei activităţi a asociaţiei.

Iată cu se ocupă mai exact acest departament:

  • crearea bazei financiare în vederea unei bune desfăşurări a activităţilor asociaţiei;
  • atragerea de fonduri prin prevederea 2%, sponsorizări, parteneriate;
  • atragerea Fondurilor Europene prin scrierea de  proiecte, comunicare cu agenţiile care gestionează şi alocă fonduri;
  • comunicarea cu părtile terţe în vederea stabilirii unui parteneriat (proiect european, petrecere, concertă etc.).

Care sunt atribuţiile unui membru al acestui departament?

  • interacţionarea cu persoanele de contact din firme şi organizaţii;
  • scrierea de proiecte şi bugete ;
  • încheierea de parteneriate între diverse firme şi asociaţie;
  • organizarea de traininguri pe partea de Project Management.